Toyota Tacoma neuf Vancouver BC V6H 1G9


Toyota Tacoma SR5 V6

Montez  bord et laissez-vous blouir par le Toyota Tacoma 2019. Ce camion  4 portes et 5 passagers offre toutes les caractristiques et les options que l'on puisse dsirer. Sous le capot on retrouve un moteur 6 cylindres dveloppant plus de 270 chevaux, ce qui vous offre une exprience de conduite confortable et fiable. Toyota a mis la priorit sur le confort et le style en incluant: l'ouverture automatique de la glace du conducteur, un compte-tours, un ordinateur de bord, le pare-choc arrire avec marche-pied, le rtroviseur central avec fonction antiblouissement automatique, plaques de protection des lments mcaniques, et un systme de surveillance de l'angle mort. Comporte une tlcommande intgre d'ouvre-porte de garage, une autre des options distinctives de ce vhicule. Les garnissages de siges de cuir de haute qualit ajoutent au confort, un luxe toujours apprci du conducteur et des passagers. Ses roues en alliage sont bien proportionnes et ajoutent  son look. Le toit ouvrant assist illumine l'habitacle de lumire naturelle. Le systme de navigation intgr procure des instructions  chaque intersection, et les commandes de chane stro au volant permettent d'aisment rgler le systme tout en conduisant. La chane haute fidlit alimente 6 haut-parleurs, qui remplissent l'habitacle de voluptueuses ondes auditives. Ce vhicule comporte de nombreuses caractristiques de scurit: coussins gonflables  l'avant avec dtecteur de poids du passager, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, appuis-tte avant anti-coup de fouet, la mise hors de fonction du systme d'allumage, et freins antiblocage. Le rgulateur de vitesse adaptif modifie automatiquement la vitesse de croisire afin de maintenir une distances scuritaires avec les autres vhicules. Nous avons le vhicule que vous cherchez, au prix qui respecte votre budget. N'hsitez pas  nous appeler.